Resumo da retenção de dados

Este resumo mostra as categorias e finalidades predefinidas para reter dados do utilizador. Certas áreas podem ter categorias e finalidades mais específicas do que as listadas aqui.

Site

Categoria

Technické identifikátory

Pro účely zabezpečení a ochrany provozu jsou zaznamenávány přístupy obsahující:

  • IP adresy
  • čas přístupu
  • interní identifikátor přihlášeného uživatele


Finalidade

Provozní záznamy

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.


Período de retenção
6 meses
Fundamento legal
Obrigação jurídica (RGPD Artº 6º 1(b)) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito

Utilizadores

Categoria

Identifikační údaje, studijní materiály a hodnocení

Pro vytvoření účtu a řízení přístupu služby využívá:

  • Jméno,
  • Příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • pro univerzitní účty identifikační číslo UČO

Pro účely evidence studia:

  • obsah vypracovaných studijních prací a cvičení
  • informace o datu jejich odevzdání
  • hodnocení


Finalidade

Evidence a řízení studia

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

Período de retenção
Sem prazo de retenção
Fundamento legal
Obrigação jurídica (RGPD Artº 6º 1(b)) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito

Categorias de disciplinas

Finalidade

Período de retenção
Não foi definido qualquer período de retenção

Disciplinas

Categoria

Identifikační údaje, studijní materiály a hodnocení

Pro vytvoření účtu a řízení přístupu služby využívá:

  • Jméno,
  • Příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • pro univerzitní účty identifikační číslo UČO

Pro účely evidence studia:

  • obsah vypracovaných studijních prací a cvičení
  • informace o datu jejich odevzdání
  • hodnocení


Finalidade

Evidence a řízení studia

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

Período de retenção
Sem prazo de retenção
Fundamento legal
Obrigação jurídica (RGPD Artº 6º 1(b)) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito

Módulos de atividades

Categoria

Identifikační údaje, studijní materiály a hodnocení

Pro vytvoření účtu a řízení přístupu služby využívá:

  • Jméno,
  • Příjmení,
  • e-mailovou adresu,
  • pro univerzitní účty identifikační číslo UČO

Pro účely evidence studia:

  • obsah vypracovaných studijních prací a cvičení
  • informace o datu jejich odevzdání
  • hodnocení


Finalidade

Evidence a řízení studia

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

Período de retenção
Sem prazo de retenção
Fundamento legal
Obrigação jurídica (RGPD Artº 6º 1(b)) O tratamento for necessário para o cumprimento de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito

Blocos

Finalidade

Período de retenção
Não foi definido qualquer período de retenção