Unsere Datenlöschfristen

Diese Übersicht zeigt die Kategorien und Zwecke der Datenverarbeitung und Datenspeicherung dieses Systems. Einige Bereiche im System können spezifischere Kategorien und Zwecke haben, als diese hier gelisteten.

Website

Kategorie

Technické identifikátory

Pro účely zabezpečení a ochrany provozu jsou zaznamenávány přístupy obsahující:

 • IP adresy
 • čas přístupu
 • interní identifikátor přihlášeného uživatele


Zweck

Provozní záznamy

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.


Aufbewahrungsfrist
6 Monate
Rechtliche Grundlagen
Rechtliche Verpflichtung (DSGVO Art. 6.1(c)) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt

Nutzer/innen

Kategorie

Identifikační údaje, studijní materiály a hodnocení

Pro vytvoření účtu a řízení přístupu služby využívá:

 • Jméno,
 • Příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • pro univerzitní účty identifikační číslo UČO

Pro účely evidence studia:

 • obsah vypracovaných studijních prací a cvičení
 • informace o datu jejich odevzdání
 • hodnocení


Zweck

Evidence a řízení studia

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

Aufbewahrungsfrist
Keine Aufbewahrungsfrist
Rechtliche Grundlagen
Rechtliche Verpflichtung (DSGVO Art. 6.1(c)) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt

Kurskategorien

Zweck

Aufbewahrungsfrist
Eine Aufbewahrungsfrist wurde nicht definiert

Kurse

Kategorie

Identifikační údaje, studijní materiály a hodnocení

Pro vytvoření účtu a řízení přístupu služby využívá:

 • Jméno,
 • Příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • pro univerzitní účty identifikační číslo UČO

Pro účely evidence studia:

 • obsah vypracovaných studijních prací a cvičení
 • informace o datu jejich odevzdání
 • hodnocení


Zweck

Evidence a řízení studia

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

Aufbewahrungsfrist
Keine Aufbewahrungsfrist
Rechtliche Grundlagen
Rechtliche Verpflichtung (DSGVO Art. 6.1(c)) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt

Aktivitätsmodule

Kategorie

Identifikační údaje, studijní materiály a hodnocení

Pro vytvoření účtu a řízení přístupu služby využívá:

 • Jméno,
 • Příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • pro univerzitní účty identifikační číslo UČO

Pro účely evidence studia:

 • obsah vypracovaných studijních prací a cvičení
 • informace o datu jejich odevzdání
 • hodnocení


Zweck

Evidence a řízení studia

Vaše osobní údaje zde potřebujeme za účelem jejich zpracování pro splnění naší legislativní povinnosti jako správce. Jedná se zejména o Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; Zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další.

Aufbewahrungsfrist
Keine Aufbewahrungsfrist
Rechtliche Grundlagen
Rechtliche Verpflichtung (DSGVO Art. 6.1(c)) Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt

Blöcke

Zweck

Aufbewahrungsfrist
Eine Aufbewahrungsfrist wurde nicht definiert